ก้อนในเต้านม (Breast mass)

        ก้อนเนื้อในเต้านมมีได้หลากหลายชนิด ที่พบได้บ่อย คือ
**ไฟโบรซีสติค (Fibrocystic changes หรือ เรียกย่อว่า FCC ) 
**เนื้องอกชนิดไฟโบรอะดีโนมา (Fibroadenoma) 
**ก้อนเนื้ออื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็ง ซึ่งที่พบได้บ่อยในกลุ่มนี้ คือ ถุงน้ำ (Cyst) เป็นฝี ก้อนไขมัน (Lipoma) เนื้องอกชนิดที่เรียกว่า Phyllodes เนื้องอกชนิดที่เซลล์มีการเจริญเกินปกติ (Hyperplasia)
     เนื้องอกในท่อน้ำนม หรือ เนื้องอกชนิด Adenosis
**เนื้องอกมะเร็ง (โรคมะเร็งเต้านม)

ก้อนในเต้านมเกิดจากอะไร ?   มีอาการอย่างไร ?   เป็นมะเร็งได้ไหม ?

- (Fibrocystic changes) สาเหตุของก้อนเนื้อชนิดนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน
- (Fibroadenoma) เป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง มักพบในช่วงวัยเจริญพันธุ์
- ชนิดเกิดจากเซลล์ไขมันตาย พบได้ภายหลังจากเต้านมถูกกระแทก หรือ อุบัติเหตุเต้านม หรือจากผ่าตัดเต้านม
- ถุงน้ำ (Cyst)
- เนื้องอกชนิด Phyllodes
- ก้อนเนื้อไขมัน (Lipoma)
- เนื้องอกในท่อน้ำนม (Intraductal papilloma)
- ก้อนเนื้อจากความผิดปกติของท่อน้ำนม (Duct ectasia)
- ก้อนเนื้อจากความผิดปกติของต่อมน้ำนม (Adenosis)
- ก้อนเนื้อจากการอักเสบ/ฝีก้อนเนื้อชนิดมีเซลล์เจริญเกินปกติ (Hyperplasia)

รักษาก้อนในเต้านมอย่างไร ?
- แนวทางการรักษาก้อนเนื้อในเต้านม โดยทั่วไปคือการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกตั้งแต่แรกคลำพบก้อนเนื้อ หรือ เจาะ/ดูดเซลล์
  หรือ ตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อ เพื่อการตรวจทางเซลล์วิทยา หรือการตรวจทางพยาธิวิทยา ให้รู้ว่าเป็นก้อนเนื้อชนิดใด
  แล้วจึงให้การรักษาด้วยการผ่าตัดก้อนเนื้อ
เวลาทำการ แพทย์ประจำ
วันธรรมดา 16.30 น. – 22.30 น.
วันหยุด 08.00 น. – 22.30 น.
รายละเอียด อัตราค่าบริการ
โทร 045-713-123 ,088-594-7320
Inbox : samedaysurgery-yasothon
ID Line : Semeday